Wet Incasskosten (WIK)

Wat is er verandert met de nieuwe wet

Per 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. In deze wet wordt geregeld wanneer en hoeveel incassokosten in rekening gebracht mogen worden.

De wet is bindend voor iedere ondernemer, tenzij u als bedrijf zaken gedaan heeft met een ander bedrijf en andere voorwaarden heeft vastgelegd in uw algemene voorwaarden.

Wanneer u zaken gedaan heeft met een particuliere debiteur (consument) dan is de wet bindend. De WIK is bedacht om consumenten te beschermen tegen onredelijke incassokosten. Naast de buitengerechtelijke incassokosten mogen geen andere kosten, zoals dossierkosten, herinneringskosten, administratiekosten, etc. meer in rekening gebracht worden.
N.B. in de incassoprocedure mogen de herinnerings- of administratiekosten  die de ondernemer wellicht in rekening heeft gebracht dus niet meer mee gevorderd worden, de incassokosten zouden dan immers het wettelijke maximum overschrijden.

Laatste aanmaning

 De WIK stelt ook vast waaraan de ondernemer moet hebben voldaan alvorens er incassokosten in rekening gebracht mogen worden. Als u zaken gedaan heeft met een consument en de vervaldatum van uw factuur is overschreden dan moet u een laatste aanmaning versturen die voldoet aan een aantal wettelijke eisen;

  1. De betalingstermijn dient minimaal 14 dagen te zijn.
  2. De eventueel bijkomende incassokosten dienen exact te worden vermeld.

Op onze website vind u een voorbeeld aanmaning.

Heeft u zaken gedaan met een bedrijf of instelling dan hoeft u geen aanmaning te versturen (bij vorderingen met vervaldatum van 16 maart 2013 of later). Uiteraard wordt er de praktijk bijna altijd minimaal 1 herinnering verstuurd. Uw herinnering hoeft in dat geval niet aan de bovengenoemde eisen te voldoen. Ook hiervan vind u op de hierboven vermelde link een voorbeeldbrief.

Bovendien omschrijft de WIK het incassotraject. Na het overschrijden van de betalingstermijn dient u een schriftelijke aanmaning, de zogenoemde 14-dagen brief te verzenden waarin u de debiteur nogmaals in de gelegenheid stelt om binnen 14 dagen de vordering te voldoen. Als de openstaande factuur niet binnen deze 14 dagen wordt betaald, mag u de factuur verhogen met incassokosten (mits u de hoogte van de kosten heeft genoemd in de 14-dagen brief).

Hoeveel incassokosten in rekening brengen?

In de tabel hieronder ziet u hoeveel incassokosten bij uw debiteur in rekening gebracht worden;

Hoofdsom Incassokosten
Over de eerste € 2.500,00 15% ( min. € 40,00)
Over de volgende € 2.500,00 10%>
Over de volgende € 5.000,00 5%
Over de volgende € 190.000,00 1%
Alles boven de € 200.000,00 0,5% ( max. € 6.775,00)

Heeft u een particuliere klant dan mag er niet van de WIK afgeweken worden. Overigens mag u wel afwijkende bepalingen in de algemene voorwaarden opnemen als deze in het voordeel van de particuliere klant zijn.

Incassobureau inschakelen

Wanneer u uw debiteur een laatste aanmaning heeft gestuurd en er wordt alsnog niet betaald dan kunt u Bill inschakelen. Geheel op basis van no cure no pay; wordt er niets betaald dan ben u ons ook niets verschuldigd. Klik hier om ons incassobureau in te schakelen.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Een installateur heeft een openstaande vordering op een consument van € 1.000,00 die niet betaald wordt. De installateur verstuurt een herinnering en een kaatste aanmaning met een termijn van 14 dagen. In deze aanmaning zet de installateur dat  na het verstrijken van de genoemde vervaldatum een bedrag van € 150,00 aan incassokosten verschuldigd is (15% van € 1.000,00) en incassobureau Bill ingeschakeld wordt.

Wanneer de openstaande factuur na 14 dagen nog niet is voldaan, kan de installateur de vordering uit handen geven. Bill zet direct de incassoprocedure in gang en brengt de incassokosten bij debiteur in rekening.

Voorbeeld 2

Dezelfde installateur heeft een openstaande vordering van € 150 maar nu op een zakelijke klant. Wanneer de factuur is ontstaan op 16 maart 2013 of later dan is de debiteur van de installateur ingebreke zodra de vervaldatum overschreden wordt. De installateur hoeft dus geen aanmaning meer te versturen, maar kan direct een incassobureau inschakelen.

Is de factuur ontstaan voor 16 maart 2013 dan moet de installateur nog een laatste aanmaning versturen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s